นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Policy

เราคือใคร

ที่อยู่เว็บไซต์ของเราคือ: https://studiowork.in.th

ความเห็น

เราไม่อนุญาตให้แสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์

สื่อ

ถ้าคุณอัปโหลดรูปภาพขึ้นมายังเว็บไซต์ คุณควรจะหลีกเลี่ยงการอัปโหลดรูปภาพที่มีข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งฝังมาด้วย (EXIF GPS) ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถดาวน์โหลดและดึงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งใด ๆ จากรูปภาพบนเว็บไซต์ได้ ซึ่งปกติเราไม่อนุญาตให้ผู้ใช้เว็บไซต์อัปโหลดภาพหรือใดๆ ในเว็บเรา

คุกกี้

เราจะเก็บเฉพาะข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น ซึ่งไม่ได้บันทึกอีเมล์ IP Address หรือข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของคุณเลย เพียงแต่ใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลกับทาง Google Analytics เท่านั้น

แนบเนื้อหาจากเว็บไซต์อื่น

บทความบนเว็บไซต์นี้อาจจะมีเนื้อหาที่ถูกแนบไว้ (เช่น วีดีโอ รูปภาพ บทความ เป็นต้น) เนื้อหาที่ถูกแนบไว้จากเว็บไซต์อื่นปฏิบัติในแนวทางเดียวกันกับที่ผู้เยี่ยมชมได้เข้าชมเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์เหล่านี้อาจจะมีการเก็บข้อมูลของคุณ ใช้คุกกี้ การฝังการติดตามบุคคลที่สามเพิ่มเติม และเฝ้าดูการปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาที่แนบไว้ รวมถึงการติดตามการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเนื้อหาที่ถูกแนบไว้ถ้าคุณมีบัญชีและเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์นั้นไว้

ใครที่เราแชร์ข้อมูลของคุณด้วย

เราไม่ได้บันทึกข้อมูลใดๆ ของคุณที่เยี่ยมชมเว็บไซต์เรา และทุก 7 วันเราจะล้างค่า Google Analytics

คุณมีสิทธิ์อะไรบ้างกับข้อมูลของคุณ

หากคุณมีบัญชีบนเว็บนี้ หรือได้เคยแสดงความเห็นเอาไว้ คุณสามารถร้องขอไฟล์ส่งออกข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตัวคุณที่เราเก็บไว้ให้ส่งไปที่ทางคุณได้ รวมไปถึงข้อมูลใดๆ ที่คุณได้เคยให้ไว้กับเรา คุณสามารถที่จะร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับตัวคุณที่เราเก็บไว้ได้เช่นกัน แต่จะไม่รวมไปถึงข้อมูลใดๆ ที่เราจำเป็นจะต้องเก็บไว้สำหรับการจัดการ ข้อกฎหมาย หรือวัตถุประสงค์ในด้านมาตรการความปลอดภัย ซึ่งเราไม่อนุญาตให้ผู้ใช้แสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์เรา เราจึงไม่มีการเก็บข้อมูลใดๆ ของคุณ

Where your data is sent

ความเห็นของผู้เยี่ยมชมอาจถูกตรวจสอบผ่านบริการตรวจสอบสแปมอัตโนมัติ

Akismet

We collect information about visitors who comment on Sites that use our Akismet anti-spam service. The information we collect depends on how the User sets up Akismet for the Site, but typically includes the commenter’s IP address, user agent, referrer, and Site URL (along with other information directly provided by the commenter such as their name, username, email address, and the comment itself).